2019 VERKORTE OPLEIDING TOT ZELFCOMPASSIETRAINER


Doelgroep: Voor wie ZELFCOMPASSIETRAINER wil worden via Huis voor Veerkracht

Datum: 
30.11.2019 + 13.01.2020

Plaats: Koning Albertlaan 31 te 3320 Hoegaarden

Kostprijs: 260€  (30.11.2019+ 13.01.2020)  excl. 21% BTW 
LET OP: de andere onderdelen van het curriculum van de opleiding hebben ook hun kostprijs dewelke je terugvindt in de verschillende onderdelen!

30.11.2019: Theoriedag Hechting (inbegrepen: 2u workshop over co-regulatie)

We doorlopen het theoretisch kader rond hechting, veilig en onveilig, en staan stil bij hoe zelfcompassie daarbij een rol kan spelen. We bekijken de Circle of Security en manieren om dit tijdens de volwassenheid voor onszelf toe te passen. Bo Van den Bulcke geeft een 2u durende workshop rond co-regulatie gedurende deze dag.

Je vergroot je inzicht in hechting en hoe de zelfcompassie aanpak van Huis voor Veerkracht hierbij aansluit. Je leert zicht krijgen op eigen hechtingspatronen en hoe deze een rol kunnen spelen in overdracht- en tegenoverdrachtreacties tijdens je werk. Je leert het belang van embodiement bij het overbrengen van zelfcompassie. 

Je krijgt inzicht in en leert ervaren hoe je jezelf als persoon kan inzetten om je cliënt, deelnemer of coachee te reguleren (co-regulatie). 

Je raakt doordrongen van het belang van het opbouwen van een veilige therapeutische/professionele relatie met degene waar je mee werkt.13.01.2020: Curriculum WJEBV

We nemen het curriculum door van de Word je eigen beste vriend training. 

We bekijken ook casuïstiek.

Je leert het format en opbouw van het curriculum van de Word je eigen beste vriend training kennen. En je raakt door oefening vertrouwd met het overbrengen van de interventies. 

Je kan zelf kiezen of je daarna zelf aan de slag gaat door het integreren van de interventies in jouw werk of je graag het 8 weken programma geeft zoals in het format van Huis voor Veerkracht

Voorbereiding: beschrijf 2 casussen waarin je reeds aan de slag ging met zelfcompassie of meditatie

Of

Noteer 2 mogelijke problemen die je voorziet wanneer je zelf aan de slag zou gaan met de interventies.

EN

Noteer ook waar je voor je zelf tegen aanloopt wanneer je oefent met mildheid naar jezelf. 


Curriculum hele opleiding (verkort traject)

19-21.08.2019: Retraite baden in mildheid (of retraite naar eigen keuze)

https://events.agilegrit.be/Event/View/60

1-2.11.2019: Word je eigen beste vriend (8 sessies op 2 dagen) of een 8-wekentraining "Word je eigen beste vriend" (Kies zelf je data)

https://events.agilegrit.be/Event/View/119

Deze 2 daagse omvat de 8 sessies van een Word je eigen beste vriend training. In plaats van 8 weken een sessie te volgen, bundelt deze intensive heel het programma. Je leert milder zijn voor jezelf. Je bouwt aan een positief zelfbeeld. Je veerkracht groeit.


30.11.2019: Theoriedag Hechting met 2u workshop over co-regulatie

13.01.2020: Curriculum WJEBV


plus 2x3u groepssupervisie zelfcompassie (data zelf te kiezen) én 2u individuele supervisie (data zelf te kiezen)

Zelfcompassie draag je over door dit eerst te leren tonen aan jezelf. Leertherapie en zelf ervaren is daarom essentieel tijdens deze opleiding.

De data van groepssupervisie en individuele supervisie vind je in de agenda:

https://huisvoorveerkracht.be/agenda/supervisiemomenten-zelfcompassie-2019/


TIP: Noteer de data alvast in je agenda zodat je het beste uit deze supervisie/leertherapie kan halen.

Neem zeker een notitieboekje mee tijdens de retraite en de opleidingsdagen zodat je je eigen proces van mildheid naar jezelf kan opvolgen en dit later kan meenemen in de (groeps)supervisie. 


Meer informatie via wendiwinnelinckx@huisvoorveerkracht.be.


Georganiseerd door Huis voor Veerkracht, begeleid door WENDI WINNELINCKX.


Bij inschrijving ga je ook akkoord met de Algemene Voorwaarden. Let op: annuleren is niet mogelijk! 

Procedure voor inschrijving:

  1. Druk op de knop " inschrijven" rechts op dit scherm
  2. Voeg alle deelnemers van de onderneming toe, door de contactinformatie aan te vullen per deelnemer
  3. Duidt in het deelnemersoverzicht aan of je wil betalen met de KMO-portefeuille (enkel voor ondernemingen)
  4. Vul de facturatie-gegevens in
  5. Kijk alle gegevens na in het inschrijvingsoverzicht
  6. Voer de online betaling uit
  7. De inschrijving is definitief als de volledige betaling is ontvangen. U krijgt dit bevestigd via mail.

Na ontvangst van je online betaling, ontvang je het factuur via mail.  Enkel na ontvangst van het factuur mag je je inschrijving als definitief beschouwen.  We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen je inschrijven en de cursus.  Annuleren is echter niet mogelijk.  Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in jouw plaats.